אחריות

אנו ממליצים ללקוחותינו לרכוש רק בסניפים מורשים של דלתות שריונית חסם, ולדרוש תעודת אחריות של שריונית חסם לדלתות!

על דלתות מתוצרת שריונית חסם הנרכשות בסניף חיפה והקריות ניתנת אחריות כדלהלן: